KİMLER KULLANIR
Firmalar , arşivleme sisteminde iki temel bölümde toplanır . Yasal olarak tutulması gerekli evraklarını düzenli bir sistemde tutmak isteyen firmalar ve sözleşme/teklif/yazışma gibi ileriki dönemde orijinal evrağına ihtiyac duymak durumda kalanlar olarak sınıflanabilir.
örnek verilirse;
  • Arşiv yoğunluğu olan firmalar
  • Ofisinde ilave alan veya arşiv bölümü ihtiyacı olan firmalar
  • Devlet daireleri
  • Hukuk müsavirliği firmaları
  • Sigorta şirketleri