NEDEN ARŞİVLEME
Günümüz iş süreçlerinde bilgi ve verilerin her geçen gün katlanarak artması nedeni ile üretilen bilgi ve belgenin belirlenen standartlara göre saklanması ve kolayca ulaşılabilirliğinin sağlanması asli bir iş olmamakla beraber önemli maliyet unsurları oluşturmaktadır. DATAGUARD , kuruluşların ürettikleri fiziksel ve sayısal verileri için uluslararası güvenlik standartları ışığında ideal saklama koşulları yaratmıştır. Böylece depolanan arşivde, bilgiye hızlı ulaşım en üst seviyeye taşınarak kuruluşların verimliliğini arttırmış, güvenliğini sağlamış ve katma değer yaratmıştır. Fiziki Arşiv alanı ile DATAGUARD kurumların vazgeçilmez iş ortağıdır Arşivleme sistemleri firmaların belgelerine kolayca ulaşmasına yardımcı olurken , aynı zamanda ofis içlerindeki atıl arşiv alanlarınıda katmadeğer yaratacak işlevlere dönüştürülmesinde yardımcı olur. Ofiste gerekli evrakların ise kolayca bulunması , hızlı ulaşılması ise sistemin en önemli getirilerinden biridir.